Socialt kaffe-tennis for let øvede medlemmer

Mandage fra 9-12:00 med indbygget kaffepause. Ingen tilmelding, mød bare op, det koster en tier.